55366d9b7a7deb804d2c39fe_5515420a9400b0fb74773a9d_progress.png

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ComVest Live Delivery, σας προσφέρουμε την δυνατότητα της ενημέρωσης για την πρόοδο

  • Tου έργου διανομής
  • Της ενέργειας Promotion
  • Tης προώθησης πωλήσεων

και την Live απεικόνιση της ομάδας, που εκτελεί το έργο σε πραγματικό χρόνο.

Η διανομή φυλλαδίου, η ενέργεια Promotion Και η προώθηση πωλήσεων "Live στην οθόνη σας"